Reklamácia - čo sa stalo?

Druhy reklamácií možno navzájom kombinovať.

Upozornenie: Práve ste začali podávať reklamáciu. Až do konečného odoslania ju môžete upravovať. Reklamácia sa zaeviduje na vybavenie až po doplnení všetkých povinných údajov a po jej ODOSLANÍ, keď Vám bude pridelené číslo reklamácie a potom už nebude možné robiť jej úpravy.